Vláda půjde před soud - ultimátum

Skupina obyvatel ze spolku Klimatická žaloba ČR plánuje na podzim žalovat českou vládu za nedostatečné nasazení, pokud jde o zmírňování klimatické krize. Chce tak přimět kabinet k dodržování mezinárodních dohod i závazků plynoucích z Ústavy ČR. V ní se například můžeme dočíst, že každý z nás má právo na příznivé životní prostředí a stát zase povinnost šetrně hospodařit s přírodními zdroji a chránit přírodní bohatství. Jedním z bodů žaloby má být skutečnost, že stát neplní závazky vyplývající z Pařížské dohody, která zavazuje signatáře ke snížení koncentrací CO2 o třicet procent do roku 2030 oproti stavu z roku 1990. Česká republika však k tomuto cíli zdaleka nesměřuje – koncentrace CO2 se mezi lety 2015 a 2017 podle Českého hydrometeorologického ústavu zvýšila o 3,8 procenta.

Klimatická žaloba v podstatě kopíruje obdobné iniciativy z jiných zemí Evropské unie, kde soudy již probíhají. Průlomové rozhodnutí padlo v Holandsku, kde Nejvyšší soud na konci loňského roku potvrdil rozsudek Okresního soudu v Haagu ve prospěch žalujících a nařídil vládě snížení emisí oxidu uhličitého nejméně o 25 procent do konce roku 2020. Žalobu v Nizozemí podalo přes osm set osob a doprovázela ji intenzivní kampaň, která pomohla rozpoutat celospolečenskou debatu o úrovni místní klimatické politiky. Na verdikt soudu se čeká ve Francii, rozhodnout by se mělo v následujících měsících. Žalobu svým podpisem v petici podpořilo téměř dva a půl milionu lidí. Jde o jednu z nejmasovějších peticí v moderní historii země.

Jaká je šance českých žalobců, je zatím nejisté. Český soudní systém je značně konzervativní, snaží se udržovat status quo a má tendenci hájit spíše práva soukromých vlastníků než veřejný zájem. Úspěch kampaně tak pravděpodobně bude záviset na medializaci a podpoře veřejnosti. A samozřejmě také na příslušném soudním senátu.

Žaloba může být dalším z nástrojů, jak vyvinout na politickou reprezentaci tlak, aby se klimatické krizi postavila čelem. Společně s přímými akcemi hnutí Limity jsme my!, demonstracemi proti suchu (první za přítomnosti několika tisíc lidí proběhla v Uherském Ostrohu v polovině června, druhá se chystá v Praze na konci července), nátlakem vědců a vědkyň i neziskových organizací a iniciativami radnic může vytvořit potřebnou sílu a donutit vládu k razantnějším krokům.

Důležitou podmínkou v celé věci nyní bude synergie mezi různými platformami a vůle ke spolupráci napříč různorodými skupinami obyvatel. Zápas o veřejný zájem se totiž nepovede zdaleka jen v soudní síni, tam pouze vyvrcholí.