Vláda půjde před soud - ultimátum

Skupina obyvatel ze spolku Klimatická žaloba ČR plánuje na podzim žalovat českou vládu za nedostatečné nasazení, pokud jde o zmírňování klimatické krize. Chce tak přimět kabinet k dodržování mezinárodních dohod i závazků plynoucích z Ústavy ČR. V ní se například můžeme dočíst, že každý z nás má právo na příznivé životní prostředí a stát zase povinnost šetrně hospodařit s přírodními zdroji a chránit přírodní bohatství. Jedním z bodů žaloby má být skutečnost, že stát neplní závazky vyplývající z Pařížské dohody, která zavazuje signatáře ke snížení koncentrací CO2 o třicet procent do roku 2030 oproti stavu z roku 1990. Česká republika však k tomuto cíli zdaleka nesměřuje – koncentrace CO2 se mezi lety 2015 a 2017 podle Českého hydrometeorologického ústavu zvýšila o 3,8 procenta.

Klimatická žaloba v podstatě kopíruje obdobné iniciativy z jiných zemí Evropské unie, kde soudy již probíhají. Průlomové rozhodnutí padlo v Holandsku, kde Nejvyšší soud na konci loňského roku potvrdil …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky