O chůzi v protisměru

Trhliny v kapitalismu podle Johna Hollowaye

Levicový teoretik John Holloway je charismatický myslitel, který se podle vlastních slov snaží psát novou gramatiku antikapitalismu. Namísto neosobní síly kapitálu se přitom obrací k člověku, v němž stále vidí revoluční potenciál. Jistě potřebný optimismus jeho pojetí „trhlin v kapitalismu“ má ale i svá úskalí.

„Hlavně burcovat“ – o to se primárně snaží kniha V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu (2016) marxisticky orien­tovaného sociologa Johna Hollowaye, jenž je znám jako jeden z předních teoretiků zapatistické vzpoury v mexickém státě Chia­pas. Autor si ovšem zároveň neklade menší úkol než odpovědět na otázku, jak překonat kapitalismus a promýšlet systémovou změnu v době, kdy se – slovy jiného významného autonomistického teoretika Hakima Beye – „slogan ‚Revoluce!‘ stal maligní pseudognostickou pastí osudu“. Holloway se ovšem na rozdíl od Beye odmítá vzdát vidiny revoluční změny, nevystačí si s „dočasnou autonomní zónou“ a vzpourou sítí. Místo toho požaduje nové promýšlení „antikapitalistické gramatiky“ i revoluce, kterou chápe jako z podstaty otevřený proces bez jasného konce.

 

Revoluční kouč

Pro tři přednášky roku 2013, z jejichž názvů je složen titul knihy (české …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky