Alexandra Anikina: Animalist Manifesto

Ruská vědkyně, multimediální umělkyně a filmařka Alexandra Anikina se věnuje problematice posthumanismu a dopadům digitality. Používá médium experimentálního filmu, ale také performance. Vztahuje se mimo jiné k historii sovětských mediálních technologií, ke kosmickému výzkumu nebo k vládami řízené správě a kontrole dat. Výchozími body jejího výzkumu jsou vlastní rodinná historie, sovětský narativ o pokroku a postsocialistická zkušenost; mimo to odkazuje na technologii, přírodu, folklor i nové urbánní mytologie. Zde představený projekt z roku 2018 nese název Animalist Manifesto a jde o sekvenci obrazů zachycujících střety zvířat s technikou.