Moja mama pochoduje s mužmi

moja mama pochoduje s mužmi

neprestala variť svoje sofistikované

jedlá, ale niečo sa predsa len zmenilo:

čierny peper vypľúvam ako nábojnice

niekedy to takmer chápem

niekedy si želám, aby sa jej hlava

predsa len premenila na sporák

možno to máme v rodine:

aj vianočné ozdoby po babičke

boli v skutočnosti granáty

aj ja si mýlim jazyky

s čepeľami nožov

 

Báseň vybral Petr Borkovec