Ostře nabroušená data

Kniha Daniela Prokopa Slepé skvrny

Za seriál analytických esejů zveřejňovaných v Salonu Práva získal sociolog Daniel Prokop v roce 2016 Novinářskou cenu. Později texty rozšířil a spojil do jedné publikace. Podařilo se mu tak za použití kvantitativní metody odhalit a přesvědčivě popsat dlouho přehlížené jevy v třídním uspořádání české společnosti.

„Příběhy jsou silnější než data a pomáhají realitu vytvářet,“ říká Daniel Prokop na jednom místě knihy Slepé skvrny. Aktuálně patrně mediálně neznámější český empirický sociolog svou knihu vlastně staví na poučení, jež z tohoto poznatku plyne: pomocí dat je třeba vyprávět příběh. Slepé skvrny vycházejí z cyklu esejů Úvod do praktické sociologie, publikovaných v Salonu Práva, a většina z kapitol nějak souvisí s výzkumy, na kterých se Prokop podílel, od překvapivě přesných předvolebních průzkumů agentury Median po sběr dat o chudobě, exekucích či vzdělávání. Některé motivy a témata se opakují, výsledkem však není repetitivní soubor disparátních textů, ale relativně pestrý a přitom názorově soudržný celek. Prokopova intepretace sociologických výzkumů přitom leckdy empirickými daty potvrdí to, co tušíme, ale neméně často vyvrátí naše mylné předpoklady a předsudky.

 

Naše třídy

Slepé skvrny otevírá v několika ohledech až kontraproduktivní předmluva Josefa …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky