Feminist Collective No Name: Hydrocapsules.love

Cílem umělecké organizace Feminist Collective No Name (FCNN) je zprostředkování informací ohledně „bílých“ uměleckých institucí – kolektiv sleduje jejich prezentaci, jejich podíl na gentrifikaci či odpor lokálních komunit vůči nim, a rozvrací tak tradiční uspořádání ohledně toho, kdo o kom mluví a čí hlas je slyšen. FCNN odhaluje násilí vůči lidem jiné než bílé pleti, osobám menšinové sexuální orientace či genderové identity, příslušníkům „dělnické třídy“ a ostatních vyloučených. Mimo to odsuzuje sexuální obtěžování a rasismus v uměleckém provozu. FCNN založila Unii pracovníků v kultuře pro lidi nebílé pleti, která poskytuje umělcům a umělkyním právní a jiné formy podpory.

V projektu Hydrocapsules.love (2020) se spojily členky FCNN Anita Beikpour a Dina El Kaisy Friemuth s umělkyní a hudební producentkou Nedou Sanai. Projekt koncipovaný jako digitální i fyzický prostor funguje jako ekofeministický organismus, tvořený spolupracemi a konverzacemi typickými pro jiné než „bílé“ participanty. Vytváří tak komunální agendu, jejímž středobodem je feministická strategie narušující model jedinečného umělce coby tvůrce uměleckých komodit.