Bez názvu

„A co všechno přispívá k uchování revoluční energie dělníků, jako plakáty, proměňující roh každé ulice ve velké noviny, ze kterých se kolemjdoucí dělníci dozvídají o událostech dne a o jejich významu, ve kterých se seznamují se všemi novotami a se všemi námitkami proti nim. U nich se setkávají najednou s lidmi různých tříd a názorů… Zkrátka řečeno, plakát je pro dělníka současně novinami, klubem – a to všechno bezplatně.“

 

Friedrich Engels o úloze plakátu v revoluci, 1848–1849

1. Helena Salichová: Brusiči, nedatováno

2. Jan Rambousek: Rozlícení, 1921

3. Václav Mašek: Plakát, 1923

4. František Süsser: Plakát, 1922

5. Helena Bochořáková­-Dittrichová: Z cyklu Povstání, 1924

6. Předvolební plakáty KSČ, 1931

7. Závodní časopisy, třicátá léta 20. století

8. Nápis na ohradě před volbami do závodních výborů, 1930

9. První číslo časopisu Mladý komunista, vydávaného

Svazem komunistické mládeže Československa, 1921

10. Agitační leták, konec dvacátých let 20. století