Intimní lyrika Petra Veselého

Kurátorské hledání ve Fait Gallery

Petr Veselý ve své tvorbě pojednává nenápadné motivy, tvary a barevné tóny důvěrně poznaného, starobylého domova. Výstava Nůž v kredenci tak působí velmi jemně a intimně. V rozsáhlých prostorech Fait Gallery se ale ztrácejí souvislosti mezi jednotlivými díly. Nebylo by vhodnější je vystavit jiným způsobem?

V obou hlavních křídlech Fait Gallery v Brně je od letošního jara instalována výstava Nůž v kredenci malíře Petra Veselého. Autor, jehož žánrem je intimní lyrika, soustavně hledá a nalézá inspiraci v neokázalých, nenápadných motivech předmětů a prostorů starobylého domova. Selské stavení, architektonické detaily interiérů, okna, dveře, průhledy, stejně jako nářadí a náčiní poskytují vděčné náměty pro rozmanité výtvarné zpracování. Některé motivy jsou představeny jak v kresbě, tak i v malbě a objektové variaci a bezpochyby existují též jako miniatura básnická. Při náhledu do návštěvnického katalogu výstavy se divákovi odkrývá nejedna inspirační linka. Nutkavá potřeba opracovávat inspirační zdroj, dokud nebude kreativní cestou odhalena jeho podstata, dokud nebude nahlédnuta jeho nová role – například v proměněné barevnosti nebo v objevené abstraktní formě, určuje Veselého naturel.

 

Ohmatávání věčnosti

Houževnatost a oddanost procesům hledání jsou charakteristické …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě