Když lidé brání stromy

Rozhovor o blokádě v oblasti Fairy Creek

V kanadské provincii Britská Kolumbie probíhá od srpna 2020 nenásilná blokáda, která se snaží uchránit poslední oblast pralesů nezasažených těžbou dřeva. Spolupracují na ní ekologičtí aktivisté i příslušníci indiánských kmenů. O strategii a cílech blokády jsme hovořili se členem Rainforest Flying Squad, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Můžete českému čtenáři krátce vysvětlit, co je „old­-growth forest“ a proč je důležité takové lesy zachovat?

„Old­-growth forest“ neboli prastarý les lze definovat různě, ale my v Britské Kolumbii bráníme takové lesy, v jakých se nikdy netěžilo, obvykle s více než 250 let starými stromy, jejichž kmeny mají průměr 1,5–4,5 metru. Jedná se o největší stromy na světě a ty mají nespočet užitečných, ekosystémových funkcí, jež lze shrnout do tří velkých kategorií. Za prvé jsou útočištěm pro nenahraditelnou biologickou rozmanitost. Když se lesy vytěží, téměř všechno umírá. Stromy a některé keře dorostou, ale trvá stovky let, než se všechny druhy do nového lesa navrátí. Těžba dřeva se však odehrává přibližně každých šedesát let, a tak je pro některé druhy návrat nemožný a vede to k jejich vyhynutí. Když v jakémkoli ekosystému ztratíme příliš mnoho druhů, může se celý úplně zhroutit do jednodušší formy, ze které již není cesty zpět. To je hlavní …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě