Karol Horváth

Karol Horváth (nar. 1981) je dělník pocházející z vesnice Nálepkovo na východním Slovensku. Živí se příležitostnou manuální prací a ve volném čase rád kreslí. Jeho hlavními náměty jsou situace ze života na vesnici a okolní krajina.