Taller de Gráfica Popular

Taller de Gráfica Popular (Lidový grafický ateliér – TGP) vznikl v Mexiku roku 1937, za vlády prezidenta Lázara Cárdenase del Ría. Tato éra v latinskoamerické historii představuje jedinečné období, v němž se uplatňovaly radikálně demokratické a dekolonizační trendy. Politické a ekonomické pravomoci, které dříve držela domácí a zahraniční oligarchie, byly převedeny na dělníky a rolníky, znárodňovaly se ropné společnosti, připravovaly se radikální zemědělské reformy a bylo zavedeno kolektivní vlastnictví, známé pod pojmem ejido.

Mimo jiné vznikaly vzdělávací programy pro dělníky a rolníky. Sdružení LEAR – Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (Liga revolučních spisovatelů a výtvarníků) spojovala umělce, kteří byli pověřeni šířit cíle revoluce v nástěnných malbách, grafice a divadelní produkci. TGP se zrodil jako odnož tohoto sdružení se zaměřením na grafické umění.

Ateliér byl otevřen nejen školeným umělcům, ale i lidem bez uměleckého vzdělání, byl postaven na vzájemné edukaci a podpoře, na kolektivní tvorbě i společném hospodaření. Dominantní grafickou technikou byl linoryt, mimo jiné z ekonomických důvodů.

TGP měl přibližně třicet členů (Leopoldo Méndez, Elena Huerta, Andrea Gómez, Elizabeth Catlett, José Chávez Morado, Alberto Beltrán, Pablo O’Higgins, Mariana Yampolsky, Alfredo Zalce a další) a většina z nich pocházela z chudých vrstev obyvatelstva.

Během plodných let, která skončila v roce 1960 po odchodu Leopolda Méndeze, v ateliéru hostovala řada významných umělců, například Koloman Sokol, Jean Charlot, Isabel Villaseñor či Hannes Meyer.

1. Adolfo Mexiac: Svoboda projevu, 1954

2. Leopoldo Méndez a Alfredo Zalce: Mexiko za války. Odchod zemědělských dělníků na práci do USA, nedatováno

3. Fernando Castro Pacheco: První výstřely revoluce zazněly z oken rodiny Serdánových v Pueble dne 18. listopadu 1910, nedatováno

4. TGP: Kukuřičný klas ČSR, 1938

5. Celia Calderón: Znárodněný petrolej, 1954

6. Alberto Beltrán: Pryč s americkou intervencí v Guatemale!, 1954

7. Leopoldo Méndez: Cuauhtémoc, nedatováno (Cuauhtémoc byl poslední vůdce Aztéků v boji proti španělským okupantům a domorodým kolaborantům. Poté, co byl zajat Cortésovými vojsky, byl mučen a později oběšen.)

8. José Chávez Morado: Učitelé, zachovejte jednotu!, nedatováno

9. Andrea Gómez: Matka, nedatováno

10. Někteří členové TGP

11. Leopoldo Méndez a José Sánchez s grafickým listem zobrazujícím Emiliana Zapatu, 1950