Taller de Gráfica Popular

Taller de Gráfica Popular (Lidový grafický ateliér – TGP) vznikl v Mexiku roku 1937, za vlády prezidenta Lázara Cárdenase del Ría. Tato éra v latinskoamerické historii představuje jedinečné období, v němž se uplatňovaly radikálně demokratické a dekolonizační trendy. Politické a ekonomické pravomoci, které dříve držela domácí a zahraniční oligarchie, byly převedeny na dělníky a rolníky, znárodňovaly se ropné společnosti, připravovaly se radikální zemědělské reformy a bylo zavedeno kolektivní vlastnictví, známé pod pojmem ejido.

Mimo jiné vznikaly vzdělávací programy pro dělníky a rolníky. Sdružení LEAR – Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (Liga revolučních spisovatelů a výtvarníků) spojovala umělce, kteří byli pověřeni šířit cíle revoluce v nástěnných malbách, grafice a divadelní produkci. TGP se zrodil jako odnož tohoto sdružení se zaměřením na grafické umění.

Ateliér byl otevřen nejen školeným umělcům, ale i lidem bez uměleckého vzdělání, byl postaven …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky