Calamity Jane je plné město

Ve vysokém sedle

sestřeluje mouchy z uší krav,

trefí se čtyřikrát z pěti ran,

z tábora do tábora se nesou fámy

a Jane, ruce opřené v bok,

tvrdě vchází do barů,

haleká a rázuje

po dřevěných chodnících.

Dnes večer Západ patří

 

jen jí a nikomu jinému.

 

 

Báseň v překladu Petra Mikeše vybral Elsa Aids

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě