eskA2látor 3

Stařešina českého národovectví, nepraktikující herec a člověk, který ukradl odkaz Karla Kryla mladším generacím, se vytasil s další snahou burcovat národ. Týká se covidové situa­ce. Výzva, původně pod názvem Žlutý špendlík, opět kopíruje veškeré pokusy Danie­la Landy zaujmout výraznější pozici ve veřejném prostoru. Vybere si nějaký kulturní prvek či historickou událost. Obalí je rádoby tajemným balastem a pak… se vlastně nic nestane. Stejně jako když zakládal templářský řád nebo když runami zachraňoval Afghánistán. Mezi popírači pandemie nemá výzva valnou odezvu, ale odpověď přišla přímo ze Stínadel, od tvůrců komiksu Rváčov: „Projdi se v temných uličkách, v mlčení, a možná pochopíš, že žlutý špendlík patří jiným. Klukům a holkám, kteří dál hledají. Není to naše vlastenectví a už vůbec ne tvoje, kmete. (…) Symboly se nedají ukrást, dají se přebarvit a znevážit. A to je to, co právě činíš.“ Snad v reakci na to přišel Landa před pár dny s další kejklí. „Dnes je totiž Mezinárodní den demokracie,“ uvedl na 15. září na tiskové konferenci a iniciativu Žlutý špendlík posunul na vyšší úroveň – na Zlatý špendlík. Landa zkrátka dokáže přebarvit cokoli.