Kolty, kolena a kouzla

O dvou dálnovýchodních westernech

Western je esenciálně americký žánr, ale přesto se k němu dlouhodobě vztahují tvůrci z jiných zemí. Thajský snímek Dynamite Warrior a indonésko­-singapurská koprodukce Buffalo Boys ukazují rozdílné způsoby, jak spojit western s domácí tradicí a vytvořit opozici vůči Americe.

Málokterý žánr má tak jasně rozpoznatelnou poetiku jako western. Stačí letmo pohledem zahlédnout klobouk, kolt, detail očí nebo železnici a už se v divácích budují žánrová očekávání. Zároveň je western, i přes množství lokálních variací, chápán jako bytostně americký. Západ stojí ostatně přímo v jeho názvu. Jenže co když jej ze Západu vytrhneme? Na příkladu dvou filmů se pokusím ukázat různé možnosti rekontextualizace westernu do prostředí jihovýchodní Asie, v němž nemá dlouhodobou tradici. Thajský snímek Zrozený k boji (2006, dál pod původním názvem Dynamite Warrior) je klasická akční fantasy, uvědoměle stylizovaná do westernu a volně asimilující jeho strukturní principy. Indonésko­-singapurská koprodukce Buffalo Boys (2018) pracuje opačně – přebírá kategorii westernu kompletně a vnáší do ní domácí témata i bojová umění. Dynamite Warrior je tedy lokální žánrovka využívající westernové prvky a Buffalo Boys western protkaný domácími prvky. V obou případech dochází využitím …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě