Nakrmit město

Jak dosáhnout potravinové udržitelnosti?

Zajištění efektivní, udržitelné a spravedlivé produkce a distribuce potravin je jedním ze zásadních úkolů současného urbanismu. Samosprávy i odborníci vyvíjejí nové společenské modely a technologie, ale navracejí se i k historicky ověřeným metodám.

Distribuce, příprava i samotná konzumace jídla jsou nedílnou součástí našich životů. V domácnostech jsme pro tyto aktivity vyčlenili samostatné místnosti, v městském prostředí jsou hlavní a nejfrekventovanější lokality vždy plné restaurací a kaváren. Každý nový developerský projekt má svůj vlastní food court nebo alespoň ukrývá nějaký fancy obchod s delikatesami či biopotravinami. Pravidelná a zdravá strava se stala zásadní součástí správného životního stylu. Stravování je součást kultury, která formuje nejen společenské návyky, ale i fyzické prostředí včetně podoby měst.

 

Budoucí generace strávníků

Lidská populace se rozrůstá a Země přestává být v dostatečné kondici na to, aby uživila stále se navyšující počet svých obyvatel, tak jak jsme byli zvyklí do dnešních dob. Po dvou stech tisících let člověk přestává žít v souladu se svou planetou. Městská sídla existují pět a půl tisíce let a po většinu tohoto období v nich žil nepatrný zlomek lidstva – v roce 1800 …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě