Karolína Vojáčková

články autora

Města v době technologií

Jak nové pracovní podmínky ovlivňují městské plánování?