Nechceme být v roli supů

Rozhovor s literárně­-hudební aktivistkou Karolinou Válovou

Portugalistka Karolina Válová se profesně pohybuje v akademické sféře, ale ve volném čase organizuje undergroundové kulturní akce, na nichž se volně prolíná slovesná, vizuální a zvuková tvorba. Kromě toho se věnuje mapování zaniklých pražských klubů a vydává zinové publikace zaměřené na nezávislou hudbu.

Pod hlavičkou Projekt LUZ pořádáte v pražských klubech nepravidelné literárně­-hudební večery, často spojené s vernisážemi. Co je Projekt LUZ a kdo se na jeho chodu podílí? Jakým způsobem své akce koncipujete a o co usilujete?

Jde o volnou, nadšeneckou uměleckou platformu, kterou jsem založila v roce 2015, protože jsem chtěla pořádat literární večery a různá setkání. Sdružuje především literáty a fotografy, ale máme rovněž divadelní soubor, momentálně hibernující, a spolupracujeme s různými hudebníky. Slovo „luz“ znamená v několika románských jazycích světlo. Činnost projektu má tedy být něčím, co nám pomáhá z pomysl­ných osobních či společenských temnot. Původní zkratka LUZ vycházela ze slov literatura, umění a zábava, ale po druhé výstavě fotografií na téma koroze v roce 2017 jsme vyměnili poslední slovo za „zrezivění“. K rozpadu kovu máme všichni kladný vztah a naši poetiku k němu připodobňujeme.

Prvním počinem byla loutková představení …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky