Naliehavosť prichádzajúcej krízy

Od ekokomédie po dokudrámu

Ve slovenském, stejně jako v českém divadelním kontextu by se inscenace s ekologickou tematikou daly spočítat na prstech jedné ruky. Alespoň to platilo do října minulého roku, kdy se objevil soubor textů Green Dráma. Na co se zaměřili autoři a autorky divadelních scénářů směřujících k „nebezpečné ekokritice“?

Zbierka pôvodných dramatických textov Green Dráma. Atlas divadelných hier zname­ná vyvrcholenie dvojročného ­projektu, ktorý počas online prezentácie na konci februára jeho koordinátorka Lenka Čepková uviedla slovami: „Cieľom projektu Green Dráma bola podpora vzniku dramatických textov s témou ekológie a environmentalistiky, pretože sme mali pocit, že to sú práve témy, ktoré absentujú v slovenskej dráme.“ Preto je publikácia atlasu Green Dráma výnimočným počinom, a ako píše v úvode odborný konzultant programu Milo Juráni: „môže byť lákadlom pre dramaturgie divadiel, ktoré cítia potrebu reagovať na stav klimatickej núdze.“ Toho zárukou je aj spolupráca troch výrazných slovenských dramaturgičiek – Vladislavy Fekete, Andrey Domeovej a Miriam Kičiňovej –, ktoré s autormi a autorkami jednotlivé časti a aj výsledný dramatický text konzultovali. Okrem toho boli pre autorky a autorov pripravené prednášky od vedcov SAV a od Mila Jurániho, ktorý …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě