Poliklinika Praha

Všechno je tu zdarma. Nestojí už nic.

Ani ústav chudých, ani bohatých, jenom nemocných,

jenom nemocnice pro nemocné, nic to nestojí,

všechno zdarma, nikdo nemá přednost, privilegia žádná,

všichni jsou tu nemocní, a tak tu klepou,

jako se klepe na bránu ráje,

a jako před ní vrávorají s dechem zatajeným.

 

(1965)

 

Báseň v překladu Michaely Jacobsenové vybral Michal Špína