Utopie čili totalitarismus?

Andrzej Walicki a Marxův skok do říše svobody

V knize Marxismus a skok do království svobody se Andrzej Walicki snaží ukázat Marxovo myšlení jako homogenní celek, z něhož vede přímá cesta ke komunistickému totalitarismu. Dopouští se i celé řady dalších lapsů a končí u argumentace proti demokracii jako takové – tedy přesně v místě, do nějž jeho kritika Marxova díla mířila.

„Exploze utopismu v předvečer bolševické revoluce nás přestane udivovat, uvědomíme­-li si, že všechna Leninova díla jsou prostoupena myšlenkou ‚konečného cíle‘, tedy komunistickou utopií,“ konstatuje polský historik Andrzej Walicki v knize Marxismus a skok do království svobody. Dílo nesoucí podtitul Dějiny komunistické utopie původně vyšlo v roce 1995. Spolu s prací historika Françoise Fureta Minulost jedné iluze, vydanou v témže roce (česky 2018), a o rok starší Sovětskou tragédií (česky 2004) historika Martina Malii patří mezi významné příspěvky k postkomunistickým „dějinám nutnosti“. Všechny tři knihy se pokoušejí vysvětlit povahu komunistického totalitarismu z intelektuálních dějin marxismu a sdílejí nepřátelství k utopickému impulsu, který stojí v jeho počátcích. Utopii Walicki, stejně jako Malia a Furet, nechápe jako neškodný projev politicky neohrabané naděje v lepší svět, ale jako východisko komunistického totalitarismu a „bolševický …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě