Eroze revolučního zákona - ultimátum

Jedním z prvních ekologických zákonů, které byly po roce 1990 schváleny, byl zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tato právní norma je účinná od 1. června 1992, takže se používá přesně třicet let. Její součástí přitom původně byla možnost občanských sdružení (nyní spolků) připomínkovat ve správním řízení stavby s vlivem na přírodu. Ovšem tato původní revolučnost v podobě silné pozice veřejnosti v řízeních o stavbách po téměř čtyřiceti novelách během třiceti let a pod tlakem stavební lobby a antiliberálních sil zerodovala. Norma zprvu fungovala tak, že před zahájením územního nebo stavebního řízení museli stavebníci absolvovat i několik povinných řízení. A v nich mohli narazit i na připomínky a námitky spolků, které se jich účastnily.

Tuto koncepci ovšem od 1. ledna 2006 změnil nový správní řád, podle něhož se o některých vlivech (třeba na krajinný ráz) rozhodovalo jen vydáním závazného stanoviska. Spolky pak jako účastníci územního nebo stavebního řízení mohly …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě