Farma v jeskyni: Commander

DOX, Praha, premiéra 13. 6. 2022

Fyzický jazyk, v němž nejde ani tak o doslovný význam, jako spíš o vyjádření emoce či prožitku, je natolik specifický, že si tvorbu souboru Farma v jeskyni, soustředěného kolem režiséra a choreografa Viliama Dočolomanského, divák těžko splete. To platí i pro Commandera. Dvě samonosné části, taneční inscenaci a film, představené během premiérového večera, doplňuje navíc videoinstalace. Projekt je výsledkem zkoumání dětského násilí, konkrétně fungování neonacistické skupiny FKD, kterou založil třináctiletý chlapec s nickem Commander. V inscenaci sledujeme čtyři performery a jednu performerku, jak pohybově rozebírají téma moci a ovládání až na atomy. Výrazná je zvuková stránka projektu – nad žesti vyniká hlas Hany Varadzinové, modulovaný a cyklený tak, že chvíli trvá, než nám dojde, že je zvuková stopa tvořena skutečně naživo. Nad performery visí obrovský hranol, „akvárko“, na nějž je v předělech promítáno dění v typickém pokojíčku teenagerů, jemuž dominuje stůl s herním počítačem a postel. Čistě filmová část pak využívá záznamy reálných chatů mezi dětskými i dospělými teroristy. Commander láká svou vícerozměrností, závažným aktuálním tématem i skvělými dětskými herci (mezi nimiž vyčnívá Julian Hajduk Brown, který svým vyšinutě dospělým přednesem připomíná, proč v hororech bývají nejstrašidelnějšími postavami právě děti). Výsledná mozaika však trochu působí, jako by tvůrci nedůvěřovali tomu, že jednotlivé přístupy budou dostatečně přesvědčivé samy o sobě.