Ti, kteří měli přijít, nepřišli?

Polemika s textem Evy Markové

Šéfredaktor Nakladatelství Viriditas reaguje na glosu Evy Markové v čísle 13/2022. Text nebyl redakčně upravován.

Mark Twain kdysi napsal, že lež oběhne půlku světa, než si pravda stihne nazout boty. Přesto doufám, že k vám tento text doputuje dostatečně rychle, aby vyvrátil nepravdy a zkreslení uvedené Evou Markovou v jejím textu pro kulturní časopis A2 (13/2022, rubrika Eskalátor). „Letošní rozdělování ministerských dotací v kultuře vzbudilo velké emoce, a tak se komise, v jejichž kompetenci jsou peníze pro oblast literatury, rozhodly diskutovat svá rozhodnutí na nejvýznamnějším českém veletrhu věnovaném knihám – Světu knihy. Podle reakcí na sociálních sítích i v kavárnách se dalo očekávat, že to bude krvavá řežba. Ale nestalo se nic. Nikdo totiž nepřišel,“ píše Marková v úvodu.

 

Jak to bylo doopravdy?

Letošní první dotační řízení ministerstva kultury na podporu vydávání neperiodických publikací i dalších segmentů kultury jistě vyvolalo překvapení a znepokojení. A to především na základě čísel prokazujících snížený rozpočet na podporu knih (hlavně české literatury) i rekordního počtu nepodpořených titulů, jak o tom vzápětí po zveřejnění výsledků psal například Jan Škrob. (https://a2larm.cz/2022/04/otres-pro-ceskou-literaturu-ministerstvo-kultury-nepodporilo-velkou-cast-nakladatelstvi/) Znepokojená byla i širší veřejnost v reakci na článek, který vyšel na serveru Aktuálně.cz, v němž se mimo jiné píše: „Členové dvou odborných komisí, které navrhují přidělení dotací festivalům z rozpočtu ministerstva kultury, protestují proti výsledkům. Konkrétně se distancovaly komise pro oblast divadla a tance. Podle nich rozdělení peněz nerespektuje bodové ohodnocení, na němž se porotci shodli, a rezignuje na kontinuitu i úroveň financování festivalů v předchozích letech.“ (https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/ministerstvo-kultury-granty-festivalum-komise-protest/r~406afb3cc6e511ecab010cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1wviZSIV5nKvdFTYNHFrGdp_6VJ20wJTqt36Z7Pw_hmcT36nkyIYp0YZg)

Nakladatelé, Asociace spisovatelů a další oborové organizace v reakci na vývoj událostí vyzvali v interním dopise ministra kultury k diskusi nad formou, jakou jsou vedena dotační řízení ministerstva. V této souvislosti pak upozorňovali na netransparentnost výsledků, v nichž v oblasti literatury u každé nepodpořené knihy stála tatáž formulace: „Komise hodnotí předložený projekt jako méně zdařilý a prospěšný oboru, vzhledem k omezené rozpočtové položce nedoporučuje k podpoře.“ Hlavní důvodem k jednání byla nicméně snaha sestavit společně plán, jak naložit s politikou současné pravicově orientované vlády, která – jak už bývá zvykem – jako první škrtá v kulturním a sociálním sektoru, což se již nyní projevuje na plánovaném vládním rozpočtu pro ministerstvo kultury na příští rok, jak informuje Culturenet: „Rozpočet ministerstva kultury by se měl v příštím roce meziročně snížit téměř o miliardu korun. Resort by měl hospodařit s výdaji 14,32 miliardy korun, letos má k dispozici 15,24 miliardy korun.“ (https://www.culturenet.cz/stalo-se/rozpocet-ministerstva-kultury-se-ma-pristi-rok-snizit-skoro-o-miliardu-korun/)

Text Markové se tak v důsledku stává jen výkřikem do tmy postrádajícím pevnou půdu pod nohama: Cílem nakladatelů bylo a stále je najít ve spolupráci s ministerstvem cestu, jak udržet kvalitní českou literaturu nekomerčního rázu ve veřejném prostoru i v době krize, nikoliv vyvracet závěry odborníků sedících v komisi. Jenže panel na Světu knihy se dle dostupné anotace uveřejněné pořadateli věnoval způsobu podávání žádostí a průběhu jejich bodového ohodnocení komisí, nereagoval tedy na skutečný problém nadnesený nakladateli a odborníky.

V souvislosti s touto uměle vyvolanou kauzou nicméně vyplula na světlo ještě jedna věc, již nelze nezmínit: Nikdo nepřišel, protože o tom nikdo nevěděl. Když na svém facebookovém profilu sdílela text Evy Markové jedna z úřednic ministerstva s popiskem: „Rádi debatujete na sociálních sítích, vyžadujete otevřený dialog s úřady, pak ale na otevřený panel dorazí tak 6 lidí,“ vyrojily se překvapené reakce z řad literární obce. Anna Štičková z platformy Knihex napsala: „Proč jsme o tom nevěděli předem? Chodíme s Knihexem na MK víc než dva roky, ale info o tomhle panelu se k nám vůbec nedostalo. Maily na sebe přitom máme. Nevěděli jsme to ani na Culturenetu, kde bychom to rádi vyvěsili, aby se to dostalo k širší profesní obci.“ A šéfredaktor literárního časopisu Host, Jan Němec, uvedl: „Pokud někdo pořádá odborný panel, proč nedá vědět těm, kterých se týká? Na Světě knihy jsem byl pracovně dva dny v kuse, že tam probíhalo něco takového, o tom slyším poprvé. Proč to jako zaměstnanec MK sdělujete ex post na FB?“

Vyústěním mé polemiky tak může být snad jen drobné pousmání nad tím, že dezinformace nemusí nutně znamenat zprávy o únosech mimozemšťany, ale mohou se týkat i něčeho tak civilního, jako je program Světa knihy, a že knižní odvětví není jen o klidných čteních v kavárenských prostorách nebo prohlížení voňavých knih v knihkupectvích.

 

Poznámka autora: Autor je šéfredaktorem nakladatelství, které v dotačním řízení žádalo o podporu ministerstva kultury na tři své tituly, jeden z nich byl štědře podpořen, další dva byly zamítnuty. Autor polemizuje s textem Evy Markové, nicméně záměrně nezachází do otázek spojených se samotným přerozdělováním dotací ministerstva kultury jednotlivým knižním titulům, jelikož si uvědomuje, že by v se v této věci dostal do střetu zájmů.