Zastřelte psy, aby se netrápili

Verše donbaské básnířky Ljuby Jakymčuk (viz rozhovor na straně 6) ze sbírky Meruňky Donbasu v mnohém předznamenávají aktuální dění na východě Ukrajiny. Ztráta blízkých, výbuchy, exodus, zoufalství – to vše se odráží na pozadí tamější krajiny a přírodních dějů.

Š

R

Á

M

po výbuchu rozházené po stepi

Š – jako hedvábné nitky větru zapletené

ve stromech

R – hučí jako turbína letadla

Á – křikem rozevřená ústa

M – bez přestání volá mámu: máma,

kde je moje máma?

 

u pohozených písmen stojí bezmyšlenkovití –

jsou prázdní jako sklenice od majonézy

stojí bezdomovci –

jsou bosí jako stepní zvířátka

na něž uspořádali lov

 

ve válce není domov

dokonce ani když tvůj dům nedostal zásah

jako kachna nebo šedivý zajíček

ve válce není domov

a v domě se chvěje modrý mol plynu

který vysává zbytky tvého tepla

 

M

A

R

Š

rozházené po stepi

M – prsa matky, která krmila dítě během letu

A – halda nacuclá krví jako komár:

ještě trochu a praskne

R – ukousnutý jazyk, jen jazyk

Š – šedivé vlasy smíchané s trávou

 

a pak tam přicházejí vojáci

jejich domovem jsou holínky

a tyto …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě