Syrový funk

Nad dialogem bell hooks a Stuarta Halla po třiceti letech

Rozhovor bell hooks se Stuartem Hallem, klíčovou postavou britských kulturálních studií, který vyšel knižně pod názvem Uncut Funk, se točí kolem zásadních otázek života menšin či aktivismu. Teoretici mluví o smrti i duševních potížích nebo o pravidlech, která mužům dveře do světa otevírají a ženám zavírají.

K rozhovoru feministické a kulturní teoretičky bell hooks se Stuartem Hallem, o generaci starším kulturním teoretikem, který se uskutečnil v létě roku 1996 a byl vydán v knižní podobě pod názvem Uncut Funk: A Contemplative Dialogue (Syrový funk. Kontemplativní dialog) v roce 2017 v britském nakladatelství Routledge, došlo na popud společného přítele, Hallova studenta Paula Gilroye, dnes již známého kulturního teoretika a autora knih jako There Ain’t No Black in the Union Jack (Na vlajce království černá chybí, 1987) nebo Black Atlantic (Černý Atlantik, 1993). Na inicia­ci setkání hooks vzpomínala: „Paulu Gilroyovi budu navždy vděčná za to, že řekl: ‚Připadá mi, že máš mnohem víc společného se Stuartem Hallem než s kýmkoli z těch intelektuálů, se kterými tě ve Spojených státech pořád spojují.‘“

 

Smysl dialogu

Když hooks pracovala během univerzitních studií na knize Ain’t I a Woman? (Cožpak nejsem žena?, 1981), klíčové pro ni nebylo intelektuální prostředí kampusu Stanfordské univerzity, ale telekomunikační firma, ve které si přivydělávala na živobytí a kde naslouchala životním příběhům svých kolegyň a jejich představám o tom, co pro ně znamenalo být černou ženou. Právě v těchto konverzacích objevila skutečné možnosti učení. V hovoru u oběda totiž může mezi lidmi napříč společenskými třídami dojít ke skutečnému sdílení.

Podobné vzpomínky měl i Hall. Když se po prvním roce na Oxfordu přesunul z univerzitních kolejí do velkého sdíleného domu, vytvořili s přáteli radikální kulturní a politické centrum, které dalece přesahovalo rozměry běžného studentského života v kampusu. Toto místo se stalo domovem nejen časopisu Universities and Left Review (z nějž později sloučením s časopisem New Reasoner vznikl dnes proslulý New Left Review), ale také mnohým studentům a studentkám literatury a umění, levicovým aktivistům a aktivistkám a karibským přistěhovalcům a přistěhovalkyním. Ti se zde stavěli téměř proti všemu, co pro ně tehdejší oficiální Oxford znamenal.

Ústředním tématem rozmluvy mezi hooks a Hallem je ale dialog samotný. Každodenní konverzace – s kolegyněmi v práci, s přítelkyní na cestě z kina, s údržbářem, který čistí odpad. Pro hooks i Halla mají tyto interakce vysokou přidanou hodnotu. Hooks samotná dokonce tvrdí, že velká řada jejích knih včetně Ain’t I a Woman? by nikdy nevznikla, nebýt těchto obyčejných interakcí.

 

Past diaspory

Celou knihou rovněž prostupuje téma vztahu feminismu, kulturálních studií a intelektuál­ního života vůbec. Hooks v jeden moment vzpomíná, jak silně na ni zapůsobil Hallův rozhovor s tchajwanským teoretikem Čchen Kuang­-singem The Formation of a Diasporic Intellectual (Zrození intelektuála diaspory, 1996), který četla společně se svými studentkami. „Všechny černé ženy v té učebně, mě nevyjímaje, se najednou cítily jako vaše sestra,“ říká Hallovi. „Její osud byl i náš osud, kdežto jediná bílá studentka ve třídě se tak cítit nikdy nemohla.“ Hallovi rodiče totiž neschvalovali vztah jejich dcery Patricie s mladým medikem z Barbadosu, což nakonec vedlo k jejímu nervovému zhroucení. Na Jamajce, kde rodina žila, byla tou dobou jen zřídka dostupná a nepříliš kvalitní psychiatrická péče a Patricie podstoupila léčbu elektrošoky, z nichž se nikdy zcela nezotavila. Od té doby se nevzdálila z domova – pečovala o rodiče až do jejich smrti a stejně tak i o nevidomého bratra. Stuart Hall v osmnácti letech Jamajku opustil kvůli studiím a do své rodné země se tedy, s výjimkou krátkých návštěv, již nikdy natrvalo nevrátil. Jeho sestra však neměla na výběr a musela zůstat, což v Hallovi zanechalo celoživotní pocit viny. Právě tento moment se hooks i jejích studentek tak silně dotkl. „Černý muž se může v rámci diaspory pohybovat, ale černá žena je v ní uvězněna, lapena,“ říká k tomu. Teoretička se proto pokouší formulovat politický projekt, jehož cílem má být feministická solidarita mezi černými muži a ženami a vznik společného intelektuálního domova, který otevře svobodu volby všem, mužům i ženám. Feminismus umožnil hooks odejít z domova a Hallovi zase pochopit, proč jeho sestra zůstala.

 

Vyhoštěná smrt

V jedné části rozhovoru stáčí hooks téma konverzace ke smrti. Po autorčině nedávném úmrtí působí tato pasáž obzvláště silně. „Umírání se odehrávalo doma. Celé mé dětství bylo se smrtí spojené, i když se většinou týkala starších,“ vzpomíná na děsivé okolnosti svého dětství, v nichž smrt blízkých, které nemocnice nepřijaly buď pro barvu kůže, nebo z důvodu nedostatečné kapacity, byla něčím běžným. S Hallem se shodují na tom, že tabu smrti v privilegované bílé společnosti, jež měla snadný přístup ke zdravotní péči, definitivně padlo s epidemií AIDS. Jak se nemoc šířila a zabíjela více a více mladých a jinak zdravých lidí, pronikla smrt do veřejného diskursu. Hooks vzpomíná, že po AIDS se začalo diskutovat i o lupusu – ve městě například jezdil autobus s nápisy varujícími před tímto autoimunitním onemocněním. Ve spoustě rodin se objevila rakovina, nebo alespoň strach z ní. Z diskursivních, především medicínských okrajů se tak nemoc a smrt dostaly téměř pod každou střechu.

O vlastní smrti začala hooks přemítat na začátku devadesátých let, kdy se dočkala pesimistické lékařské prognózy svého zdravotního stavu. V ten moment ji vyděsilo, že neprožila život, jaký by chtěla – příliš mnoho času věnovala práci a jen málo dalším sférám. Hall, který zemřel před osmi lety, svůj život před první diagnózou hodnotil podobně. Společně dvojice teoretiků dochází k tezi, že právě první vážná diagnóza donutí člověka uvažovat o vlastní smrti, stejně tak ale i o životě a jeho dosavadním směřování. Stárnutí podle Halla společnost dlouhodobě romantizovala jako stadium klidu, vyrovnání a spokojenosti. Takové nastavení ale nepřipraví člověka na možnou paniku pramenící z bilance nad nesplněnými očekáváními – o sobě i druhých.

 

Hrozba vyhoření

Jedna z posledních částí rozhovoru se přirozeně stáčí k duševnímu zdraví. Hall popisuje dobu, kdy zároveň učil a pracoval v New Left Review. Vypráví o absenci osobního života, nezdravě malém množství spánku a o tom, jak na poslední chvíli poznal, že spěje k vyhoření. Pro hooks se pak zdraví ohrožující stala kombinace učení a psaní, které pro ni představovalo formu aktivismu. Oba hovoří o únavě, která jejich aktivní účast v emancipačním hnutí provázela. Když si hooks uvědomila, že i po dvaceti letech píše v oblasti genderu a rasy o stále stejných problémech, protože dis­kurs se nikam výrazně neposunul, zvažovala, že s psaním přestane. Ani ona, ani Hall to samozřejmě neudělali. Neboť skutečné zoufalství podle Halla „přichází, když má člověk pocit, že pokud ještě něco nedoplní, nepropojí se všechny ty věci, o kterých píše a mluví. A deprese, která z toho vyvěrá, bývá hodně hluboká.“

Škoda jen, že teoretik a teoretička hrozbu vyhoření z aktivismu více nerozvedli a ze svých psychických stavů nevyvodili, nebo alespoň explicitněji nezmínili roli systému. Místo toho hovoří spíše o vlastní neschopnosti různé životní oblasti vybalancovat. Hall dokonce představu, že by intelektuálky a intelektuá­lové bojující za společenskou změnu mohli v životě dosáhnout rovnováhy, nazval utopickou, čímž diskusi uzavřel. A s poznámkou, že utopická by nemusela být pro silnou komunitu, jejíž členky a členové se vzájemně podporují, za tématem udělala tečku i hooks. Poučeni vývojem od devadesátých let do nynějška, zkusme jejich závěr doplnit: klidně možnost dosažení oné rovnováhy považujme za utopickou, ale diskusi o legitimitě takového stavu znovu a znovu otevírejme.

Autorka je socioložka, autor filosof.