Pozorovat a vyprávět

Čtyři současné italské spisovatelky

Díky tomu, že čestným hostem letošního Světa knihy byla Itálie, dostalo se větší pozornosti i překladům z italské literatury. Italianistka a komparatistka Ivana Piptová představuje čtyři současné populární spisovatelky, jejichž díla byla českým čtenářům zpřístupněna v několika posledních letech. Spojují je témata rodinných i historických traumat a touha vyprávět.

Esejistické dobrodružství Claudie Durastanti

Román Cizinka (La straniera, 2019; česky 2022) Claudie Durastanti bývá v tisku často označován jako autofikce, sama spisovatelka se však této kategorii brání. Vyprávění v první osobě či prolnutí života autorky a vypravěčky jsou pro ni spíše pokračováním realistické literární tradice a vytváření nových škatulek nepovažuje za nutné. Spřízněnost nachází například v tvorbě Olgy Tokarczuk, u níž je já vypravěče decentralizováno, a volí proto raději termín esejistické dobrodružství.

Durastanti svůj text, inspirovaný vzpomínkami na vlastní rodinu a cestami, které podnikla v dospělosti, rozdělila na šest tematických okruhů. Relativně nejucelenější a „nejrománovější“ je část první, v níž vzpomíná na své rodiče. Durastanti se narodila v Americe neslyšícímu italskému páru, po jejich rozchodu se však s matkou přestěhovala do jihoitalského regio­nu Basilicata. Roku 2011 se rozhodla Itálii opustit a odjela s partnerem pracovat …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě