Lukáš Havlena: The Matter of Humanism

Lukáš Havlena: The Matter of Humanism, digitální fotografie, 3D intervence ve spolupráci se Sofií Gjuričovou, 2022