Borsos Lőrinc, William Blake: Splynutí duše s tělem

Borsos Lőrinc, William Blake: Splynutí duše s tělem, digitální montáž, 2022

„Ti, kteří potlačují touhu, činí tak, protože jejich je dosti slabá, aby se dala potlačiti, a potlačovatel čili rozum si osvojuje její místo a vládne tou, jež nemá vůle. A jsouc omezována, postupně se stává nečinnou, až je jen stínem touhy.“

William Blake: Snoubení nebe a pekla (přeložil Otto F. Babler)