Průzračnost, skepse, hermeneutika

Jak číst politické myslitele?

Kolektivní monografie Jak číst politické myslitele? představuje významné osobnosti myšlení o politice, které ovlivňují soudobé debaty v řadě společenskovědních oborů. Vedle jmen, jež jsou v českém prostředí známá a překládaná, najdeme v knize i autory a autorky, s nimiž se český čtenář dosud neměl příležitost seznámit.

Vydávání sborníků z prostředí akademických pracovišť nebo univerzit je v mnoha ohledech ošemetná záležitost a leckdy nevděčný úkol. Problémem bývá různorodá úroveň příspěvků i jejich tematická nesoudržnost. V publikaci Jak číst politické myslitele?, kterou připravili Tomáš Halamka a Andrej Virdzek, najdeme mezioborové příspěvky z oblastí politologie, filosofie, religionistiky, sociologie i historie. Jedná se přitom o texty vysoce erudované, jimiž autoři a autorky chtějí oslovit studenty humanitních fakult i širší veřejnost. Vzhledem ke značně abstraktnímu jazyku a terminologii ovšem můžeme rovnou předeslat, že se to v případě některých kapitol sotva podaří. Přesto jde o zásadní publikaci. Jakkoli totiž kniha navenek působí poněkud odtažitě a akademicky, nastoluje mnohé kruciální otázky.

 

Althusser a škatulky

Každá z kapitol se zaměřuje na dílo některého z politických filosofů či filosofek, a nastíněna je i jejich biografie, dílo a kontext, v němž působili. Výběr …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě