Iryna Drahun: Zkreslení reality prizmatem krizového stavu

Iryna Drahun: Zkreslení reality prizmatem krizového stavu. Běžný den se mísí se spánkem, porušují se hranice, slova nemluví, pocity jsou offline. Ze série You Are Resilient, postprodukovaná fotografie, AI, 2023