Achille Mbembe: Kritika černého rozumu

Přeložila Miluš Kotišová

Filosofia 2022, 318 s.

S texty kamerunského filosofa Achilleho Mbembeho se mohl český čtenář seznámit už v antologii Postkoloniální myšlení II. První knižní překlad přináší autorovu kritickou genealogii pojmu černošství a rozdělování lidí na základě fikce „rasy“. Titulní černý rozum v jeho analýzách znamená několik věcí současně: „formy poznání, model extrakce hodnoty a drancování, paradigma podmanění včetně způsobů regulujících jeho vymýcení a konečně psycho­-oneirický komplex. Tak tedy černý rozum, podoben obrovské kleci, je složitá síť zdvojení, nejistot a dvojznačností, zbudovaná kolem základní konstrukce rasy.“ Autor rozvíjí náhledy Frantze Fanona, zvlášť v souvislosti s fantasmatickou povahou „černošství“ a „bělošství“. Odmítá shodně s Fanonem i pozitivní, identitářské pojetí rasy, byť nepopírá jeho význam v horkých fázích národněosvobozeneckého boje. Občas pokulhává český překlad, v němž se nesprávná práce s pojmy (v českých překladech bohužel běžná záměna slov nigger a negro) někdy mísí s příliš tvůrčí snahou o lokalizaci („jindetín“ neupomene na jinakost jakožto filosofickou kategorii, ale spíše na Drdovy pohádky). Edici Filosofie a sociální vědy je nicméně třeba ocenit za to, že se v podstatě jako jediná snaží aspoň fragmentárně zpřístupňovat českým čtenářům současné nezápadní myšlení.