Pavel Barša: Mezi Davidovou a rudou hvězdou

Židovské odpovědi na krizi liberální emancipace

NLN 2022, 337 s.

Politolog Pavel Barša (viz rozhovor na straně 20) ve své nejnovější knize Mezi Davidovou a rudou hvězdou sepsal rozsáhlou a podrobnou polemickou odpověď na knihu historika Víta Strobacha Židé: národ, rasa, třída (2016). Jak naznačuje už podtitul knihy, tato odpověď překračuje český horizont, na který se soustředí Strobach, a věnuje se prostoru střední a východní Evropy v době, kdy nástup rasově definovaného antisemitismu skoncoval s nadějemi na integraci Židů do národních společenství. S tím, jak slábla naděje na „liberální emancipaci“, vyvstávaly před židovskými obyvateli dvě hlavní alternativy: sionismus, tedy vlastní národně emancipační projekt, a radikální socialismus jako pokus překonat národní partikularitu začleněním se do univerzální třídy, proletariátu. Na postojích řady autorů a autorek, kteří tuto volbu reflektovali (Arendtová, Anderson, Buber, Wallerstein) nebo byli sami jejími aktéry …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě