Dragoljub Raša Todosijević: Was ist Kunst?

GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha, 28. 6. – 17. 9. 2023

Srbský umělec Dragoljub Raša Todosijević ve své retrospektivní výstavě Was ist Kunst? v Galerii hlavního města Prahy zkoumá, jak je konstruováno umělecké dílo a kde leží jeho hranice. S nepříjemně neodbytnou a rýpavou kritikou uměleckého „provozu“ začal přibližně před padesáti lety – roku 1973 se uskutečnila jeho raná performance Rozhodnutí jako umění, kde se přihlásil k jasně politické kritické konceptuální pozici, ve které se snažil odpoutat svoji tvorbu od komodifikace a bezzubého estetismu poválečné moderny. Příklon k performancím ale neznamenal, že by se definitivně vzdal uměleckého díla jako objektu – na výstavě jsou například malby z cyklu Jmenuji se Pablo Picasso z osmdesátých let, ve kterém si překvapivě úspěšně přivlastňuje malířský styl nejslavnějšího moderního umělce včetně „značky“ jeho jména, a tematizuje tak otázky jedinečného výrazu, trhu s originály a falzy, umělecké aury atd. Ve většině vystavených děl se odráží Todosijevićova reflexe toho, jak je v galerijním a tržním systému posledního půlstoletí umění hodnoceno a vytvářeno podle předvídatelných vzorců – proto provokativně pracuje se svou jihoslovanskou identitou nebo krajně pravicovou ikonografií. Výstava se však poněkud cyklí v cynických komentářích a kritických reakcích na stávající systém a neobjevuje se v ní žádná pozitivní vize nebo tvůrčí gesto, kterým by umělec vykročil z tohoto začarovaného kruhu – jako by jeho cílem bylo pouze hořce komentovat stav, ze kterého není cesty ven.