Kateřina Vídenová: O stromech v ulicích

Arnika 2022, 159 s.

O stromech v ulicích si s architektkou Kateřinou Vídenovou v její knize povídá osmnáct respondentů (od dendrologa přes estetika po dopravního experta), jejichž přístup k zeleni ve městech se různí, někdy si i protiřečí, ale s tím, jak roste význam ochlazování měst, nakonec překvapivě často nacházejí společnou řeč. Rozhovory na sebe organicky navazují: dozvídáme se, proč někdy stromy sázet nejde, proč by to jindy jít mělo a proč má smysl bojovat za jejich místo mezi inženýrskými sítěmi. Dočteme se, jakou měrou můžeme ovlivňovat rozhodování politiků, a protože knihu vydala nezisková organizace Arnika, uzavírá ji přehledný aktivizující návod, jak řešit různé situace, například jak zabránit nelegálnímu pokácení vašeho oblíbeného stromu. Cenný je také popis legislativního rámce, „kdy, kdo, co a proč“ kácet může, nebo naopak nesmí. Nechybí výzva, abychom se nebáli ovlivňovat veřejné mínění ohledně zeleně v našem okolí. Měli bychom se zasazovat o to, aby se sázelo všude, kde to jde, ale s rozmyslem a dlouhodobou vizí, protože stromy nás mnohdy přežijí. Skvělé jsou pasáže, v nichž se hovoří o tom, zda by stromy neměly být uznány jako další inženýrská síť, protože zajišťují klimatizační funkci města, nebo o úloze divokosti ve městech i v nás samotných. Zkusili jste se někdy vcítit do kořenů, které si razí cestu mezi kabely a trubkami, z jedné strany je utlačuje vozovka, z druhé chodník, zavlažuje je překyselená tekutina a v létě si pořádně neodpočinou, protože na ně ze všech stran sálá vedro?