Přes Třebíč do Dukovan - ultimátum

Jednou z priorit českých vlád je dále rozvíjet jadernou energetiku. A to za každou cenu, i kdyby se na výsledky mělo čekat desetiletí. V plánu je postavit tři jaderné bloky, každý nejméně za 250 miliard korun, a sedm malých modulárních reaktorů, každý do sta miliard korun. Potřebné množství elektřiny lze přitom získat do roku 2040 i bez nových jaderných bloků, jak dokládá studie „Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv“ z října 2021. Podle ní je možné do roku 2030 ukončit spalování uhlí a v roce 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů bez ropy, zemního plynu a nových jaderných zdrojů. Společnost ČEZ proto s přípravou jaderného bloku v Dukovanech nezahálí: chce ho stavět v letech 2029 až 2036. Stanovisko k vlivu na životní prostředí získala v říjnu 2019 a škodlivý zásah do biotopů dvaceti šesti zvláště chráněných druhů živočichů byl povolen v červenci 2020.

Od června 2021 pak probíhá na krajském úřadě územní řízení …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě