Jana Kapelová, Veronika Olejárová: Rotující štěstí

Galerie 35M2, Praha, 1. 9. – 12. 10. 2023

Na výstavě Rotující štěstí v žižkovské galerii 35M2 umělkyně Jana Kapelová a Veronika Olejárová společně prezentují několik děl, ve kterých se zamýšlejí nad možností dosáhnout radosti v současném světě. V první ze dvou malých místností se nacházejí Olejárové kresby a doprovodné poznámky vyryté tužkou do zdi, audio ve sluchátkách s přiloženým poetickým textem a malé sádrové reliéfy. Reflexe štěstí v těchto dílech jako by přicházela z vnějšího pozorování sebe sama a touhy zastavit se, naslouchat vlastním emocím a procítit je čistě a upřímně. Soubor vystihuje věta u jedné z kreseb: „Radost, na kterou jen koukám a snažím se ji prožít.“ V druhé místnosti se mohou návštěvníci a návštěvnice posadit na objekt, který připomíná hrnčířský kruh (dokonce se na něm můžete zatočit), a zhlédnout video, v němž hlavní roli hrají hliněné nádoby s nápisy tematizujícími sebelásku, ale také s povrchními motivačními klišé, jež se často prezentují jako sebepéče. Skrze jejich „interakce“ Kapelová vypráví příběhy o různých, leckdy neslučitelných cestách k naplnění a spokojenosti. Osobní prožívání štěstí, bez něhož se život jeví jako nedostatečný, je v očích vystavujících umělkyň a kurátorky Anežky Kořínkové neoddělitelné od radosti kolektivně sdílené, což je téma zaštiťující celý podzimní program galerie. Neschopnost plně prožít pocit štěstí nikdy není osobní problém a v galerii 35M2 chápou, že jde o skvělý výchozí bod ke zkoumání nejrůznějších tlaků a absurdních požadavků dnešní společnosti.