Ivan Meštrović (1883–1962)

Sochař a světoobčan

GHMP, Městská knihovna, Praha, 24. 11. 2022 – 26. 2. 2023

Ivan Meštrović ve svém životě vytvořil různorodé sochařské dílo vycházející z vídeňské secese a výrazně ovlivněné tvorbou Augusta Rodina, stejně tak ale čerpal z umění starověkých kultur nebo z Michelangela. Bohatá tvorba tohoto umělce je v současnosti k vidění v prostorách Galerie hlavního města Prahy v Městské knihovně. Podtitul rozsáhlé výstavy kurátorek Sandry Baborovské a Barbary Vujanović naznačuje i druhou polohu Meštrovićovy osobnosti, se kterou je jeho tvorba neoddělitelně spjata – působil nejen v řadě uměleckých center v Evropě i Severní Americe (Záhřeb, Vídeň, Paříž, Chicago), aktivně se také zapojoval do budování nového meziválečného uspořádání Evropy a do prosazování humanistických hodnot. Výstavní architektura Dominika Langa tato témata hravě rozvíjí – evokuje cestovatelský život sochaře i jeho děl a nenásilně navozuje téma globálnosti moderního umění –, působivost …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě