Piotr Piotrowski: Významy modernismu

K historii polského umění po roce 1945

Přeložil Jan Jeništa

GMU 2022, 342 s.

Významy modernismu (Znaczenia modernizmu, 1999) je zásadní teoretické dílo světoznámého polského historika umění, kurátora a jednu dobu i ředitele varšavského Národního muzea Piotra Piotrowského (1952–2015). Kniha s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje stěžejní momenty polského výtvarného umění od konce druhé světové války až po devadesátá léta 20. století. Piotrowski byl známý rozvinutím teorie horizontálních dějin umění, přístupu, který odmítá koncept center a periferií a dělení umění na oficiální a neoficiální. Razil rovněž koncepci „kritického muzea“ – instituce, která je cíleně součástí aktuálního globálního i lokálního společenského a politického dění. Autor interpretuje polskou výtvarnou scénu v kontextu dobové společenské a politické situace a odvážně polemizuje s celou řadou zaběhlých historických výkladů. Nevyhýbá se ani kritice vývoje polské společnosti, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě