Piotr Piotrowski: Významy modernismu

K historii polského umění po roce 1945

Přeložil Jan Jeništa

GMU 2022, 342 s.

Významy modernismu (Znaczenia modernizmu, 1999) je zásadní teoretické dílo světoznámého polského historika umění, kurátora a jednu dobu i ředitele varšavského Národního muzea Piotra Piotrowského (1952–2015). Kniha s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje stěžejní momenty polského výtvarného umění od konce druhé světové války až po devadesátá léta 20. století. Piotrowski byl známý rozvinutím teorie horizontálních dějin umění, přístupu, který odmítá koncept center a periferií a dělení umění na oficiální a neoficiální. Razil rovněž koncepci „kritického muzea“ – instituce, která je cíleně součástí aktuálního globálního i lokálního společenského a politického dění. Autor interpretuje polskou výtvarnou scénu v kontextu dobové společenské a politické situace a odvážně polemizuje s celou řadou zaběhlých historických výkladů. Nevyhýbá se ani kritice vývoje polské společnosti, včetně „nedotknutelné“ role katolické církve nebo hnutí Solidarita a jejich přístupu ke kultuře. Významy modernismu jsou dobrou iniciací pro ty čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více o tom, co se v uvedeném období dělo na polské výtvarné scéně – v těsné blízkosti českého umění, a přitom oddělené. Vývoj byl podobný, přesto má polské umění svá specifika, zapříčiněná izolovaností a podmíněná politickou situací, kterou autor neodděluje od kulturního dění, jak tomu často bývá. Politika u Piotrowského podmiňuje kulturu a naopak.