Michael Antony – Tony: Tramping

CPress 2022, 255 s.

Po knihách Český tramping v dobách formování a rozmachu a Putování za obzor, které dané téma sledovaly z převážně akademických pozic, vyšla nyní publikace o trampingu vyrůstající zdola. Šéfredaktor trampských časopisů, spisovatel a vydavatel Michael Antony, mezi trampy známý jako Tony, sestavil plastický obraz vývoje českého trampingu od jeho počátků až do současnosti. Nejedná se ovšem o suchý popis historických událostí. Autor čtivě kombinuje zásadní mezníky s obecnějším popisem proměn tohoto hnutí a výklad doprovází citacemi z dobových dokumentů, vyprávěním pamětníků a především značným množstvím fotografií a ilustrací. Ačkoliv historie trampingu více či méně prolíná všemi kapitolami knihy, autor se nevěnuje jen dějinám, ale také různým specifikům, která jsou s vandrováním nerozlučitelně spjata, ať už se jedná o hudbu, sport nebo hospody. Ačkoli o etnografech zkoumajících tuto ryze česko­-slovenskou subkulturu Tony píše, že „nás berou jako zajímavá zvířátka, vhodná ke zkoumání“, sám spoustu etnografického materiálu nabízí. Najdeme zde totiž kromě pověstí a legend (počínaje duchem Hagenem a konče brdským božstvem Pajdou) i trampy tvořený folklor, básně a povídky ze soutěže Trapsavec nebo historky z vandrů. Publikace potvrzující názor, že „tramping není móda, ale životní postoj, názor a v těžkých chvílích i opora“, je nezbytnou příručkou pro každého, kdo rád chodí s batohem na zádech, spí v lesích a neztratil touhu po dobrodružství za horizontem všedních dní.