Tereza Bartůňková, Jan Burian, Adam Železný, Jaroslav Hrdlička: Z popela

Alfred ve dvoře, Praha, premiéra 27. 1. 2023

Audiovizuální performance Terezy Bartůňkové, Jana Buriana, Adama Železného a Jaroslava Hrdličky zaujme hravým přístupem ke scénografickému řešení, které zapojením pyrotechniky, kontrastem tmy a rafinovaného nasvícení objektů i užitím elektronické hudby a zvukových efektů cílí na divákův multisenzuální zážitek. Na inscenaci Z popela lze nahlížet jako na laboratoř, ve které autorský kolektiv testuje své kutilské nápady a výsledky těchto pokusů kreativně využívá. Nejedná se přitom o pouhé pásmo improvizací, nýbrž o hru s pevně daným, byť intuitivně komponovaným schématem. Lidský element zde ustupuje do pozadí a tvůrci plní roli loutkářů či promítačů, kdežto hlavními aktéry jsou rekvizity. Pozvolným pohybem předmětů na jevišti v doprovodu ambientně laděné zvukové kulisy vzniká až meditativní atmosféra. Kruhový podstavec s postranními otvory, který se vynořuje během celého představení, plní funkci hlavního bodu, kolem kterého se odehrává děj. Leitmotiv rotace stvrzuje na začátku i na konci představení nad kruhem se otáčející nádoba, jež zároveň evokuje kadidelnici, což umocňuje rituální aspekt performance. Kruhový sokl lze zase metaforicky chápat jako talíř, na němž jsou divákům servírovány divadelní proměny rekvizit – transformace sypkého v planoucí, bobtnající a vyhořelé. Otázkou zůstává, zda princip inscenace založený na obrazových asociacích povede k hlubšímu poznání, anebo si publikum odnese pouze příjemný estetický zážitek ze zhlédnutí sofistikovaného ohňostroje.