Bert Kessler

Střelil jsem toho ptáka do křídla,

přestože letěl proti zapadajícímu slunci,

ale jak zazněla rána, vyrazil vzhůru,

výš a výš střepinami zlatého světla,

až se pak zvrátil, rozčechraný,

s peřím vznášejícím se kolem něho,

a padl jako olovnice do trávy.

Chvátal jsem blíž, rozrážel křoví,

až jsem spatřil na pařezu kaluž krve

a nablízku křepelku v práchnivině kořenů.

Natáhl jsem ruku, a přestože tam žádné trní nebylo,

něco mě bodlo, štíplo a zbavilo vlády.

Ve vteřině potom jsem spatřil hada –

měl žluté, dokořán otevřené oči,

hlavu vzepjatou a stočil se pak zpět do kruhu svého těla,

byl to hnusný kruh, popelavý,

jak vybělené dubové lupeny pod navršeným listím.

Stál jsem tam zkamenělý, když se stáhl zpět a rozvinul

a začal se plazit pod pařez,

zatímco já se hroutil do trávy.

 

 

Báseň v překladu Jiřího Koláře a Zdeňka Urbánka vybral Petr Borkovec