Tomáš Krupka, Lukáš Paleček: Zápisy a zákresy

Galerie Art brut Praha, 23. 2. 2023 – 18. 3. 2023

Nová pražská galerie, fungující od podzimu loňského roku v malé, původně technické budově v Dittrichově ulici, uvedla dvojici autorů, jejichž díla lze považovat za typické ukázky „umění v surovém stavu“. Tvorbu Tomáše Krupky a Lukáše Palečka spojuje především fascinace technologiemi a obsedantní potřeba zapisovat a zakreslovat, jak naznačuje samotný název výstavy. Použité prostředky se ale diametrálně liší. Krupkova díla jsou zejména textového charakteru: zarámované sešity a jednotlivé listy ručně popsané zdánlivě nesrozumitelnými znaky doplňují na počítači vytvořené záznamy, vytištěné na papírech formátu A4 a poskládané do dlouhých vertikálních pásů. Lomítka, závorky, šipky a další znaky kombinované s útržky textů jsou vlastní i Krupkovým ručním zápisům, každý ze způsobu záznamu má ovšem specifické kvality: počítačové výpisky více podtrhují technickou rovinu, rukopisné práce zase charakterizuje jedinečná „kaligrafičnost“. Paleček, jehož kresby a malby zpravidla zachycují vnitřky i svrchní desky nejrůznějších rádií, magnetofonů a dalších přístrojů, pracuje s podobným napětím. Kurátor výstavy Jaromír Typlt v doprovodném textu píše, že Paleček staré vyřazené přístroje „nadšeně sbírá a portrétuje“. Některé „portréty“ jsou osobnějšího, stylizovaného rázu, další zase připomenou technické nákresy a schémata, jen vytvořené bez pravítka. Krupka s Palečkem k sobě jako autoři neobyčejně přirozeně pasují a zařadit je do společné výstavy byla dobrá volba.