Smíření s bankovní postmodernou

Chrámy peněz v Česku devadesátých let

Budovy bank a spořitelen se u nás staly výraznými příklady postmoderní architektury konce 20. století. Jana Pavlová se v obsáhlé publikaci věnuje nejen třiadvaceti konkrétním „chrámům peněz“, ale i podrobné a poučené analýze historického a politicko­-ekonomického kontextu jejich vzniku.

Kniha Chrámy peněz, ve které se Jana Pavlová vypořádává s odkazem specifického segmentu české postmoderní architektury poslední dekády 20. století, vychází ve chvíli, kdy jsme svědky řady globálních krizí, od klimatické po finanční. Dobu, kdy klesá důvěra v bankovní sektor a válečné konflikty eskalují ceny základních komodit na světových trzích, můžeme považovat za dobu doznívající postmoderny.

Autorka si s přípravou publikace dala na čas. Obsáhlý materiál začala sbírat ke své bakalářské práci z historie architektury a už před devíti lety jsme měli možnost zhlédnout stejnojmenný dokument, který sledoval podobu českých bankovních domů devadesátých let skrze případové studie a rozhovory s architekty, v nichž došlo i na zpětné hodnocení projektů jejich autory. V mezičase u nás k tématu postmoderny v architektuře vyšlo několik dalších knih – například Ironie aneb sebekritická neprůhlednost postmoderní architektury (2013, česky 2018; viz recenze v A2 č.16/2021) od Emmanuela …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě