Josef Vondroušek 80-jara

Vondroušek, jen la korifeo,

en Brno lumon disradias,

malsaĝon saĝe parodias,

estimas pravon. Digna feo!

 

En brila onomatopeo

la verkoj ĉeĥaj eŭfonias.

Vondroušek, jen la korifeo,

en Brno lumon disradias.

 

Traduka arto, digno, kreo

en lia vivostil’ magias.

Ĝusenton, sanon ni deziras

pro la okdeka jubileo!

 

Vondroušek, jen la korifeo!

 

 

Báseň z Bultena brněnského klubu esperantistů,
složenou roku 1984 na počest jeho předsedy,
vybral Elsa Aids

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě