Problémy těla, duše a bytu

Oděv a textil v díle Mileny Jesenské

V roce 1991 vyšla vzpomínková kniha Jaroslavy Vondráčkové Kolem Mileny Jesenské. Textilní umělkyně v ní připomíná snahu autorského okruhu ženské rubriky Národních listů, do nějž vedle Jesenské patřila i ona sama, o emancipaci žen pomocí módy a bytového designu.

Textilní výtvarnice, teoretička a redaktorka Jaroslava Vondráčková sbírala materiál pro svou knihu Kolem Mileny Jesenské již v padesátých letech, kdy je pojil společný záměr se spisovatelem Jiřím Weilem. Jejich snahy přerušilo předčasné Weilovo úmrtí a ovlivňovala je i nepřízeň doby, v níž musel být Jesenské obraz zkreslován a pokřivován. Autorka pak plánovala knihu vydat koncem šedesátých let, překazil to však nástup normalizace, která do nemilosti vedle Jesenské uvrhla také ji samotnou. To však nemohlo nadmíru činnou, v té době sedmdesátiletou ženu zastavit. Na základě nově získaných svědectví a poznatků rukopis přepracovala a sepsala také několik samostatných studií, z nichž některé se během osmdesátých let podařilo publikovat v zahraničních časopisech. Obě ženy ve dvacátých a třicátých letech spojovalo úsilí reformovat prvorepublikovou společnost a emancipovat ženy prostřednictvím odívání a textilního zařízení bytu.

 

Nový obsah života

Působení Jesenské a Vondráčkové …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě