Kristina Andělová, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček: Pro nás dějiny nekončí

Argo / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2023, 353 s.

Společná práce tří historiků je věnována myšlenkovému světu českého levicového posrpnového exilu a uvítat ji musíme už proto, že se jedná o první knižní zpracování daného tématu. Autoři a autorka vyšli z archivního výzkumu a rozsáhlé odborné i memoárové literatury. Kristina Andělová se zabývá skupinou kolem časopisu Listy, tedy reformními komunisty, kteří měli i v exilu značný vliv (připomeňme zvolení Jiřího Pelikána europoslancem za Italskou demokratickou socialistickou stranu) a kteří přispěli k formulování zásad eurokomunismu. Jiří Suk zaměřil pozornost k revolučním socialistům, skupině početně marginální, jež hledala inspirace u Trockého a vydávala periodikum Informační materiály. Knihu uzavírá kapitola Tomáše Zahradníčka věnovaná exilové sociální demokracii. Společným jmenovatelem textů je důraz na silné intelektuální zázemí zmíněných skupin či stran. Politika, i když exilová, byla promýšlena s plnou odpovědností a vírou v to, že socialismus je možné reformovat. Symptomatické pro české (nejen exilové) prostředí je značná rivalita mezi jednotlivými okruhy. Dalším spojujícím prvkem je to, že až na úplné výjimky se nikomu nepodařilo významněji uplatnit v československé politice po listopadu 1989. Publikace nás upomíná na různorodost levicového myšlení, schopnost diskutovat a také na obdivuhodný intelektuální rozhled zúčastněných. Mnohé z toho se současné politické levici bohužel nedostává.