Marco Balzano: Život nečeká

Přeložila Kateřina Vinšová

Pistorius & Olšanská 2023, 190 s.

Druhá do češtiny přeložená kniha italského spisovatele Marca Balzana je beletrizovaným dokumentem popisujícím osudy lidí, kteří migrovali za prací z chudých regionů Sicílie a Kalábrie na průmyslový sever. Ačkoliv chudobné venkovské kulisy mohou připomenout konec 19. století nebo období hospodářské krize před druhou světovou válkou, brzy s překvapením zjistíme, že se jedná o popis jedné z posledních migračních vln na začátku šedesátých let. Příběh svého života vypráví vězeň, který si odpykává trest za zločin, jenž mu převrátil život naruby, ovšem detaily se dozvídáme až na konci knihy. Hlavní hrdina Ninetto v devíti letech odjíždí z rodné sicilské vsi za nejistou prací do Milána, kde přežívá v nedůstojných podmínkách, živí se podřadnou prací a zažívá různé ústrky i osudovou lásku. V patnácti ho přijmou do fabriky, kde stráví dvaatřicet let „stejnýho a neměnnýho života (…) až je to k zblití“. Svět kolem mezitím plyne a nečeká na něj, jeho dcera dospěje v cizího člověka a Ninetto si uvědomí, že svůj život „zahodil na smetiště“, protože „dřina chudáků nezanechá stopu“. V novém miléniu je hrdina po deseti letech propuštěn z vězení. Zde začíná kontrastní linie, která tematizuje proměnu města i lidí, rychlý technologický vývoj společnosti a její odcizenost. Autor se snaží zachytit duševní pochody rezignovaného člověka, který žije s vinou, nedokáže se vyrovnat se svobodou a zažívá šok z proměny světa. Kniha však není bezvýchodná. Stále zde zůstávají pevné body, jichž se dá držet: drobné radosti života, vzpomínky na to dobré v něm a soužití s blízkými.