Nedoceněný

Jste nedocenění? Are you underpaid?

Cítím se nedoceněný. I don’t feel appreciated.

Jen já chápu, Only I understand

jak jsi nedoceněný. how underappreciated you are.

Já se taky cítím nedoceněná. I feel unappreciated too.

Nevýrazná, nedoceněná. Undervalued, underappreciated.

Naše centra rozkoše jsou nedoceněná. Our pleasure centers are misunderstood.

Zesilovače jsou tak nedoceněné! Amplifiers are so underappreciated!

Věznice je nedoceněná. Prison’s underrated.

Vždycky jsem si říkal, I’ve always thought

že citrón je nedoceněné ovoce. the lemon was an underrated fruit.

Myslím, že křovisko I think bush

je vysoce nedoceněné. is highly underrated.

Nikdo není rád, když je nedoceněný. No one likes to be unappreciated.

Občas pracuje, Sporadic employment,

cítí se nedoceněný, bezcenný. feels unappreciated, worthless.

Unavený, nedoceněný a páchne po tuku. Tired, underpaid and smelling of grease.

Odepsaný, impotentní autor …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě