Po junácké stezce

Český skauting po roce 1989

Sametová revoluce pro české skauty znamenala návrat do legality a obnovení činnosti skautských organizací v čele s Junákem. Spolu s tím vyvstaly otázky, kterým směrem se české hnutí vydá. Porevoluční skauting má za sebou více než třicetiletou cestu, kterou utvářely tradice i novodobé trendy.

Skautské hnutí má dva mezinárodní kořeny: první reprezentuje britský „otec zakladatel“ Robert Baden­-Powell, druhý Ernest Thompson Seton, jenž skauting rozvíjel ve Spojených státech. Baden­-Powell byl po celý život voják a o myšlenkách skautingu přemýšlel i na základě vlastních zkušeností z krvavé búrské války. Vyzdvihoval uniformovanost a praktičnost, zároveň však odmítal propojování skautingu a armády – chtěl vychovávat „rytíře míru“. Seton oproti tomu vnesl do skautingu koncepci života v souladu s přírodou a smysl pro romantiku a také přišel s konceptem přezdívek, který funguje dodnes. Tato větev skautingu se nazývá woodcraft a jsou s ní provázané oddíly, které se snaží více praktikovat Setonovy představy o skautingu.

Skautská výchova rozvíjí v mladých lidech vztah k ideálům a vizím, podobně jako třeba náboženství. Bezesporu jde o svého druhu ideologii, která se zamýšlí nad kategoriemi pravdy a lásky, což dnes není příliš populární. …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě