Heptameron: surrealismy a sen renesance

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 25. 2. – 12. 5. 2024

Alšova jihočeská galerie ke stému výročí prvního manifestu surrealismu připravila výstavu poněkud tajemně nazvanou Heptameron: surrealismy a sen renesance. Její autorka Eva Skopalová se soustřeďuje na vykreslení vztahu tohoto uměleckého směru k renesanční kultuře, a volně tak navazuje na svůj předchozí autorský projekt Formosa deformitas: o podivné spřízněnosti baroka a kubismu z přelomu let 2020 a 2021. Kurátorka sice podobně jako tehdy zkoumá, jakým způsobem se moderna inspirovala v umění minulosti, v případě současné výstavy však klade daleko silnější důraz na samotné předpoklady, které surrealismus v evropské tradici má. V souvislosti s českou avantgardou tak obrací svůj pohled do minulosti, kde s odkazem na anachronické uměleckohistorické metody hledá „předobrazy“ (spíše než inspirace) tohoto hnutí a nachází jich mnoho právě v období renesance. Svůj výklad nevede lineárně a kumulativně, ale asociativně – v instalaci propojuje nejrůznější umělecká díla, knihy, personální vztahy i témata a splétá z nich obraz, jehož hlavními motivy jsou láska a sen, které se ale na nečekaných místech často proměňují v explicitní erotiku a noční můry. Na začátku výstavy se můžete cítit trochu zavaleni informacemi a ztraceni v záplavě narážek a odkazů, když však dáte Heptameronu čas, zjistíte, že renesanční okultní spisy, Extase Gustava Machatého i neumětelský portrét Klementa Gottwalda od Vítězslava Nezvala jsou si daleko blíž, než jste si mysleli.